همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳ - ۱۱:۵۰

کابل

Background image

هماهنگ کننده پروژه ساختمان فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات

 

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

هماهنگ کننده پروژه ساختمان فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات

. . .
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳ - ۱۱:۱۸

کابل

Background image

انجنیر جیودیزی و کارتوگرافی

 

لایحه وظایف nTA

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

 

عنوان وظیفه:

 انجنیر جیودیزی و کارتوگرافی

 

. . .
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳ - ۱۱:۱۳

کابل

Background image

انجنیر ساختمان خط آهن

 

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

انجنیر ساختمان خط آهن

 

بست:

NTA

. . .
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳ - ۱۱:۹

کابل

Background image

انجنیر برآورد ساحوی پروژه ها

 

لایحه وظایف پست‌های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

انجنیر برآورد ساحوی پروژه ها

. . .
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳ - ۱۰:۱۰

کابل

Background image

انجنیر ارتباطات و مخابرات پروژه خواف-هرات

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

  انجنیر ارتباطات و مخابرات پروژه خواف-هرات

بست:

قراردادی

وزارت یا اداره:

ا . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳ - ۱۰:۳

کابل

Background image

انجنیر جی آی اس(GIS Engineer)

. . .

 

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

 

عنوان وظیفه:

 انجنیر جی آی اس(GIS Engineer)

 

بست:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳ - ۹:۴۶

کابل

Background image

انجنیر دیزاین پروژه

عنوان وظیفه:

انجنیر دیزاین پروژه

بست:

D1, NTA

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان 

بخش مربوط:

ریاست . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۵ - ۱۷:۰
Background image

انجنیر برآورد ساحوی پروژه ها

 

لایحه وظایف پست‌های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

انجنیر برآورد ساحوی پروژه ها

. . .
چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۵ - ۱۶:۵۴
Background image

انجنیر ساختمان پروژه

 

لایحه وظایف پست‌های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

انجنیر ساختمان پروژه

. . .

Pagination