مصاحبه‌ها

سال 1401:

 1. مصاحبه ای ویژه عبدالسمیع درانی، سخنگوی اداره با آژانس سپوتنیک
 2. مصاحبه ویژه ملا بخت الرحمن شرافت؛ رئیس عمومی اداره خط آهن با آریانا نیوز
 3. مصاحبه عبدالسمیع درانی، سخنگوی اداره خط آهن در برنامه (شمشاد او خلک) در تلویزیون شمشاد

سال 1399 و 1400:

 1. مصاحبه میرویس میرزکوال، معین مالی و ادرای، اداره خط آهن در برنامه محور تلویزیون  طلوع نیوز درمورد اهمیت خط آهن خواف- هرات
 2. مصاحبه انجنیرعبدالباری صدیقی، معین تخنیکی اداره خط آهن در هرات با تلویزیون ملی در مورد خط آهن خواف- هرات
 3. مصاحبه میرویس میرزکوال، معین مالی و ادرای، اداره خط آهن در برنامه محور تلویزیون  طلوع نیوز درمورد بهره برداری خط آهن آقینه_اندخوی
 4. مصاحبه انجنیرعبدالباری صدیقی، معین تخنیکی اداره خط آهن با تلویزیون ملی در مورد بهره برداری خط آهن آقینه_اندخوی
 5. مصاحبه معاون عملیاتی اداره در مورد اهمیت خط آهن اوزبیکستان، افغانستان و پاکستان
 6. گفت‌وگوی ویژه رییس عمومی اداره خط آهن افغانستان با شبکه خبری تلویزیون آرزو
 7. مصاحبه میرویس میرزکوال، معاون مالی و اداری اداره خط آهن افغانستان با STR NEWS در مورد پروژه ها و برنامه های اداره
 8. مصاحبه میرویس میرزکوال، معاون مالی و اداری اداره خط آهن افغانستان با تلویزیون آریانا نیوز، در مورد چالش های امنیتی و برنامه های اداره